Διεθνή περιοδικά

Mylonaki D, Alexakis N, Archodovassilis F,

Konstadoulakis MM, Leandros E, Androulakis G.

Endoscopy 2002 Apr; 34(4): 315-7

Fingerhut A, Leppäniemi AK, Androulakis GA, ArchodovassilisF, Bouillon B, Cavina E, Chaloner E, Chiarugi M, Davidovic L, Delgado-Millan MA, Goris J, Gunnlaugsson GH, Jover JM, Konstandoulakis MM, Kurtoglu M, Lepäntalo M, Llort-Pont C, Meneu-Diaz JC, Moreno-Gonzales E, Navarro-Soto S, Panoussis P, Ryan JM, Salenius JP, Seccia M, Takolander R, Taviloglu K, Tiesenhausen K, Torfason B, Uranüs S.

Surg Clin North Am 2002 Feb;82(1):175-188

  1. Katsaragakis, A. Larentzakis, P. Drymousis, C. Mpantias,
  2. Archontovasilis, D.Theodorou

Dialysis and Transplantation 2005 September; 34 (9): 608-613

Tsekouras DK, Katsaragakis S, Theodorou D, Kafiri G, Archontovasilis F,

Giannopoulos P, Drimousis P, Bramis J.

World Journal Gastroenterol 2006 March 7; 12(9): 1481-1484

Lagoudiannakis EE, Filis KA, Tsekouras DK, Genetzakis M,

Archontovasilis F, Pattas M, Papadima A, Manouras A.

Minerva Gastroenterol Dietol 2006 Sep; 52(3): 333-7

Paschidi M, Skouroliakou M, Archontovassilis F,

Papassarantopoulos P, Markantonis SL.

Pharm World Sci 2006 Oct; 28(5): 265-273

Albanopoulos K, Archontovassilis F, Alexakis N, Pantelidaki A,

Bramis C, Leandros E.

Mt Sinai J Med. 2006 Nov; 73(7): 1045-8

Filis K, Arhontovasilis F,  Theodorou D, Albanopoulos K, Lagoudianakis E,

Manouras A, Vavuranakis M, Vlachopoulos C, Toutouzas K, Tsiamis E, Androulakis A, Kalikazaros I, Giannopoulos A, Bramis I , Ch. Stefanadis

Hellenic J  Cardiol. 2007 May-Jun;48(3):134-42

Archodovassilis F, Lagoudiannakis EE, Tsekouras DK, Vlachos K,

Albanopoulos K, Fillis K, Manouras A,  Bramis J. 

Perit Dial Int 2007 Mar – Apr; 27(2):136-41

Filis K, Arhontovassilis F, Theodorou D, Theodossiades G,Manouras A

Haemophilia  2007 Jul;13(4):440-2

Feretis,D. Kalantzopoulos, P. Koulouris,
C. Kolettas, 
F. Archontovasilis, S. Chandakas, H. Patsea, A. Pantazopoulou, M. Sideris, A. Papalois, K. Simopoulos, E. Leandros

Endoscopy  2007 ;39 :394-400

Leandros E, Alexakis N, Archontovasilis F, Albanopoulos K, Dardamanis D,

Menenakos E, Tsigris C, Giannopoulos A.

J  Laparoendosc Adv Surg Tech. 2007 Dec;17(6):731-736

Manouras A, Archontovasilis F, Lagoudiannakis EE, Tsekouras DK, Genetzakis M, Pararas N, Romanos A, Katergiannakis V.

Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2007 Ocy;17(5):416-7

Archontovasilis F, Markogiannakis H, Dikoglou C, Drimousis P, Toutouzas KG, Theodorou D, Katsaragakis S

World J Surg Oncol 2007 Aug 3;5:87

Leandros E,  Albanopoulos K, Tsigris C, Archontovasilis F, Panousopoulos SG,

Skalistira M, Bramis C, Konstadoulakis MM,  Giannopoulos A

ANZ J Surg. 2008 May;78(5):363-5

Archontovasilis F,KatsaragakisS, Lagoudiannakis EE,  Tsekouras D,

Genetzakis M, Markogiannakis H, Albanopoulos K, A. Manouras.

Minerva Urol Nefrol. 2008 Mar;60(1):69-70

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19040757

Vlachos K, Archontovasilis F, Papadima A, Maragiannis D, Aloizos S,

Lagoudianakis E, Dalianoudis IG, Koronakis N, Chrysikos J,

Zaravinos S, Manouras A.

Cases J. 2008 Nov 29;1(1):361

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19145682

Lagoudianakis EE, Tsekouras D, Koronakis N, Chrysicos J, Archontovasilis F,

Filis K, Katergiannakis V, Manouras A.

J BUON. 2008 Oct-Dec;13(4):569-72. Erratum in: J BUON. 2009 Oct-Dec;14(4):737

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19365889

Moraitaki P, Vasilikos K, Archontovasilis F, Marosis K, Tsekouras D, Spiliadi C, Lagoudianakis E, Manouras A, Dahambre J.

J BUON. 2009 Jan-Mar;14(1):147-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19564815

Theodorou D, Aggeli P, Markogiannakis H, Skouroliakou M, 

Archontovasilis F, Kastanidou O, Burnetas A, Xiromeritou V, Katsaragakis S.

J Clin Gastroenterol. 2009 May-Jun;43(5):500

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565058

Vlachos K, Archontovasilis F, Karameris A, Tsiambas E,

Lagoudiannakis E, Manouras A.

J Gastrointestin Liver Dis. 2009 Jun;18(2):229-31.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385440

Falidas E, Vlachos K, Mathioulakis S, Archontovasilis F, Villias C.

World J Emerg Surg. 2011 Mar 8;6(1):8.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21635777

Vlachos K, Archontovasilis F, Falidas E, Mathioulakis S, Konstandoudakis S, Villias C.

Int Arch Med. 2011 Jun 2;4:17.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21871118

Falidas E, Konstandoudakis S, Vlachos K, Archontovasilis F, Mathioulakis S, Boutzouvis S, Villias C.

World J Surg Oncol. 2011 Aug 27;9:98.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22018258

Falidas E, Mathioulakis S, Vlachos K, Archontovasilis F, Villias C.

G Chir. 2011 Aug-Sep;32(8-9):368-71.

Archodovassilis,P. Drimoussis, M. Skouroliakou, S. Katsaragakis, G. Androulakis

Critical Care 2004, 8 (Suppl 1): P275 (DOI 10.1186/cc 2742)

24th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine.

Brussels, Belgium 30 March – 2 April 2004

Kapralou, D. Theodorou, P. Drimoussis, F. Archodovassilis,K. Stamou, G. Karantzikos, S. Katsaragakis

Critical Care 2004, 8 (Suppl 1): P180 (DOI 10.1186/cc 2647)

24th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine.

Brussels, Belgium 30 March – 2 April 2004

Archodovassilis,K.M. Stamou, P. Drimoussis, M. Skouroliakou, S. Katsaragakis

EJSO 2004, Volume 30 (2) March 2004

12th Congress of the European Society of Surgical Oncology

Budapest, Hungary, 31 March – 3 April 2004

Archodovassilis, C. Liakos, V. Economou, K.M.Stamou, P.Drimousis, D. Theodorou, M.M.Konstadoulakis, S. Katsaragakis.

Eur Surg Res 2004;36(suppl 1): 1 – 148

XXXIX Congress of the European Society for Surgical Research

Athens, Greece, 12 – 15 May 2004

Fotis Archodovassilis, Venetia Economou, Kostas S. Stamou, Christina Liacos, Panagiotis Drimousis, Athina Kapralou, Athanasios Koutras, Dimitrios Theodorou, Manousos M. Konstandoulakis, Stylianos Katsaragakis.

Clinical Nutrition December 2004, Vol. 23, Issue 6: 1454-1509 (04-LB-908-ESPEN)

26th ESPEN Congress

Lisbon, Portugal, 11-14 September 2004

Drimousis P., Stamou K.M., Koutras A., Cristoloveanou C.,  Archodovassilis F.,

Kapralou A., Theodorou D., Katsaragakis S.

Critical Care March 2005, 9 (Suppl 1): P123 (DOI 10.1186/cc 3186)

25th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine.

Brussels, Belgium 21 – 25 March  2005

Massalis, KG Toutouzas, A. Larentzakis, F.Archontovassilis, P. Giannopoulos, E. Lapidakis, A. Koutsoukou, S. Katsaragakis

International Journal of Disaster Medicine 2006, Vol. 4; No. 1-2: 6

7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery

September 6-9 2006, Malmo, Sweden

Archontovassilis F., K. Vlachos, D. Tsekouras, A. Karameris, K. Vilias, S. Zaravinos

HPB September 2006, Volume 8, Supplement Number 2: 246

7th World Congress of IHPBA

10th Annual Meeting of AUGIS

3-7 September 2006, Edinburgh, Scotland

Archontovassilis F., E. Lagoudiannakis, A. Romanos, K. Albanopoulos,

Leandros, I. Bramis

HPB September 2006, Volume 8, Supplement Number 2: 246

7th World Congress of IHPBA

10th Annual Meeting of AUGIS

3 -7 September 2006, Edinburgh, Scotland

Archontovassilis F., Albanopoulos K., Lagoudiannakis E.,

Theodoropoulos G., Alexakis N., Leandros E., Bramis I.

Tech Coloproctology  2006;10(4):369-377