Βουβωνοκήλη

Βουβωνοκήλη: Οριστική αντιμετώπιση με τεχνική ON STEP

Η ιστορία των κηλών της μηροβουβωνικής περιοχής και των προσπαθειών χειρουργικής τους αντιμετώπισης είναι πολύ παλιά και πορεύεται παράλληλα προς την εξέλιξη και την πρόοδο της Χειρουργικής.
Οι κήλες της μηροβουβωνικής περιοχής αποτελούν τις συχνότερα απαντώμενες κήλες και αντιστοιχούν στο 75-90% του συνόλου των κηλών. Οι πιθανότητες ανάπτυξης κήλης στη μηροβουβωνική περιοχή κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου υπολογίζονται στο 27% για τους άνδρες και 3% για τις γυναίκες. Οι εγχειρήσεις αποκατάστασης τέτοιων κηλών αποτελούν τις πλέον συνηθισμένες επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής (περίπου 750.000 εγχειρήσεις διενεργούνται ετησίως στις ΗΠΑ) και η αποκατάσταση της κήλης είναι μια από τις συχνότεραδιενεργούμενες επεμβάσεις που πραγματοποιεί ένας γενικός Χειρουργός.

Η βουβωνοκήλη (κήλη του βουβωνικού πόρου) είναι η πρόπτωση περιεχομένου της κοιλιακής κοιλότητας (συνηθέστερα έντερο ή λίπος) δια του βουβωνικού πόρου.

Πώς δημιουργείται η βουβωνοκήλη

Εμφανίζεται κυρίως σε περιοχές όπου το κοιλιακό τοίχωμα έχει μικρή αντοχή στην αυξημένη πίεση. Τα αίτια εμφάνισης της βουβωνοκήλης ωστόσο ποικίλουν.
Σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται η αύξηση της πίεσης στην περιοχή της κοιλιάς λόγω:

 • Παχυσαρκίας
 • Απότομης απώλειας βάρους
 • Χρόνιας βρογχίτιδας
 • Δυσκοιλιότητας
 • Έντονης χειρωνακτικής εργασίας.
 • Το κάπνισμα αποτελεί επίσης μεγάλο παράγοντα, καθώς φθείρει τους ιστούς και τους κάνει πιο αδύναμους.
 • Η ηλικία, παίζει μεγάλο ρόλο αφού βουβωνοκήλη εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες.
 • Η έλλειψη φυσικής ασκήσης και η παρατεταμένη κατάκλιση είναι επίσης ένοχες για την εμφάνιση βουβωνοκήλης

Συμπτώματα – Πώς θα καταλάβω αν έχω και τι είδους κήλη έχω

vouvonokili-02 vouvonokili-03

Η συμπτωματολογία εξαρτάται από το είδος της κήλης και από το στάδιο εξέλιξης της. Έτσι, άλλη κλινική εικόνα δίνει η λοξή ή ευθεία βουβωνοκήλη και άλλη η μηροκήλη Σε γενικές γραμμές η βουβωνοκήλη δημιουργεί ένα εξόγκωμα στη βουβωνική χώρα, που μεγαλώνει με τις κινήσεις, την όρθια στάση ή τον βήχα. Συχνά προκαλεί ένα αίσθημα βάρους ή ακόμη και πόνο.

Απλή ή ανατασσόμενη κήλη έχουμε όταν το περιεχόμενο της κήλης, αυτόματα ή μετά από κατάλληλους χειρισμούς, ανατάσσεται και επανέρχεται εντός της κοιλιάς, στην φυσική του θέση. Σε αυτή την περίπτωση η κήλη μπορεί να είναι ασυμπτωματική και να αποτελεί μόνο αισθητικό πρόβλημα με την προπέτεια της ή να προκαλεί αίσθημα βάρους ή τραβήγματος

Μη ανατασσόμενη κήλη έχουμε όταν το περιεχόμενο της προβάλει μονίμως και παρά τους όποιους χειρισμούς δεν επανέρχεται στη κοιλιά. Συνήθως πρόκειται για μεγάλες σε μέγεθος κήλες ή/και χρόνιες. Δημιουργούν κολικούς και μόνιμη δυσφορία. Μπορεί να δημιουργήσουν απειλητική για τη ζωή κατάσταση και χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.

Αποφραγμένη κήλη έχουμε όταν το περιεχόμενο είναι έντερο το οποίο έχει αποφραχθεί. Δημιουργείται πλέον έντονη συμπτωματολογία με άλγος και προπέτεια ευαίσθητη στη ψηλάφηση. Δημιουργείται γρήγορα ειλεός, μια κατάσταση πολύ απειλητική για τη ζωή.

Περισφυγμένη κήλη έχουμε όταν σε μια μη ανατασσόμενη κήλη παρεμποδίζεται η αιμάτωση του προπίπτοντος σπλάγχνου με προοδευτική ισχαιμία και νέκρωση. Πρόκειται για άκρως επείγουσα κατάσταση, αφού μετά από 5-8 ώρες επέρχεται γάγγραινα και περιτονίτιδα.

Προσέξτε !

 • Η βουβωνοκήλη οφείλεται σε μηχανικά αίτια γι’αυτό ΠΟΤΕ δεν υποχωρεί ή δεν υποστρέφει από μόνη της, αλλά ΠΑΝΤΑ έχει προοδευτικά επιδεινούμενη εξέλιξη
 • Η θεραπεία είναι ΜΟΝΟ χειρουργική. Δεν υπάρχει καμία φαρμακευτική θεραπεία, αντίθετα τα παυσίπονα «κουκουλώνουν» το πρόβλημα, κάνοντας ακόμη πιο επικίνδυνη την κήλη. Επίσης οι ζώνες ή κηλεπίδεσμοι ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται γιατί δυσκολεύουν την χειρουργική επέμβαση, αφού μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αδυνατίζουν τα κοιλιακά τοιχώματα ή δημιουργούν συμφύσεις.
 • Σε περίπτωση περίσφυξης η χειρουργική επέμβαση αλλάζει χαρακτήρα άρδην, και από εν ψυχρώ – απλή επέμβαση μετατρέπεται σε εν θερμώ πολύ πιο σύνθετο χειρουργείο, το οποίο μπορεί να απαιτήσει μέχρι και εκτομή του νεκρωμένου εντέρου. Έτσι, ο ασθενής που παραμέλησε την κήλη του θα νοσηλευθεί με πολλούς κινδύνους για αρκετές ημέρες σε αντίθεση με την νοσηλεία μιας ημέρας σε απλή κήλη.
 • Κατά συνέπεια η χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση μιας κήλης είναι προληπτική, με σκοπό να προλάβουμε τις επιπλοκές της νόσου.

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Κάθε κήλη έχει τις δικές της ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης με την ανάλογη μέθοδο.

1. Ανοικτή Χειρουργική αποκατάσταση

Παλαιότερα γινόταν με πολλές συρραφές και ράμματα που προκαλούσαν πόνο. Στη σύγχρονη πλέον χειρουργική χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας πλέγματα με τεχνική χωρίς τάση (tension free techniques), που μηδενίζουν το μετεγχειρητικό άλγος, ενώ πολύ πρόσφατα η χρήση βιολογικής κόλλας εκμηδενίζει τον πόνο.

2. Λαπαροσκοπική Χειρουργική αποκατάσταση

vouvonokili-04

vouvonokili-05

Για πάνω από 100 χρόνια οι ασθενείς υποβάλλονταν στις παραδοσιακές τεχνικές με χειρουργικές τομές και χρήση ραμμάτων για την συμπλησίαση των ιστών και το ‘κλείσιμο’ του χάσματος. Με την ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, έχουμε συμπληρώσει πάνω από 10 χρόνια εφαρμογής της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης των κηλών.
Μεγάλος αριθμός επιστημονικών άρθρων δείχνουν την υπεροχή της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης των κηλών, ιδίως σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών*. Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι

 • η ολιγόωρη νοσηλεία (DayClinic),
 • ο διεγχειρητικός έλεγχος όλης της κοιλίας,
 • ο μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος,
 • η λήψη λιγότερων φαρμάκων,
 • η ταχύτερη επάνοδος του ασθενούς στις καθημερινές του ασχολίες,
 • το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα,
 • οι μειωμένες υποτροπές

Συμπερασματικά μιλάμε για μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο, για μια πολύ συνηθισμένη πάθηση που ταλαιπωρεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

* Στη λαπαροσκοπική χειρουργική αποκατάσταση των βουβωνοκηλών υπάρχουν κάποιες ομάδες ασθενών που φαίνεται ότι επωφελούνται σαφώς έναντι της ανοικτής χειρουργικής:

 • σε αμφοτερόπλευρες βουβωνοκήλες
 • σε υποτροπιάζουσα βουβωνοκήλη (που έχει δηλαδή χειρουργηθεί παλαιότερα)
 • σε παχύσαρκους ασθενείς

Αντίθετα, μπορεί να υπάρχουν και απόλυτες αντενδείξεις της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης όπως π.χ προηγούμενα χειρουργεία με ουλές και πολλαπλές συμφύσεις ή σε περιπτώσεις ειλεού (απόφραξης του εντέρου)

Τα τελευταία χρόνια, καθώς τα πλέγματα συνεχώς εξελίσσονται σε όλο και πιο άρτια τεχνολογικά βιοσυμβατά υλικά, η αποκατάσταση των βουβωνοκηλών με την ανοικτή μέθοδο γίνεται με σχεδόν τα ίδια αισθητικά αποτελέσματα και τα ίδια άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα με την λαπαροσκοπική τεχνική.

ΤΕΧΝΙΚΗ ONSTEP

Παράδειγμα αποτελεί η τεχνική ONSTEP για την αποκατάσταση των βουβωνοκηλών. Γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους χειρουργούς χρησιμοποιώντας ένα πρωτοποριακό πλέγμα. Η τομή είναι μόλις 3 εκατοστά, και ο ασθενής μπορεί να πάει την ίδια ημέρα σπίτι του. Ο πόνος είναι ελάχιστος και η επαναφορά στις καθημερινές δραστηριότητες γίνεται σχεδόν άμεσα. Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής έναντι της λαπαροσκοπικής μεθόδου είναι:

 • Δεν απαιτεί γενική νάρκωση όπως η λαπαροσκόπηση αλλά γίνεται με τοπική αναισθησία
 • Εχει μικρότερο κόστος (αφού τα υλικά στη λαπαροσκοπική αποκατάσταση είναι πολύ πιο ακριβά)
 • Δεν υπάρχουν επιπλοκές από τα υλικά της λαπαροσκοπικής καθήλωσης του πλέγματος (πόνος, αιμάτωμα, υγρώματα)

vouvonokili-06

 

Αν έχετε κήλη, είναι καιρός να πάρετε την απόφαση να την διορθώσετε με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης σύντομα, εύκολα, ανώδυνα και με ολιγόωρη παραμονή στο Νοσοκομείο.