Μετεγχειρητική κήλη

metegxeiritiki-kili-01

Μετεγχειρητική Κήλη – Τι είναι

Η συγκεκριμένη κήλη εμφανίζεται στο σημεία τομών από προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις. Μάλιστα μπορεί να εμφανιστεί μήνες ή και χρόνια μετά την εν λόγω επέμβαση.

metegxeiritiki-kili-02 metegxeiritiki-kili-03

Μετεγχειρητική Κήλη – Αιτίες

Προκύπτει συνήθως μετά από αυξημένη πίεση, κατά την οποία τα ενδοκοιλιακά όργανα βρίσκουν κάποιο αδύναμο σημείο (ουλώδη ιστό) προηγούμενης χειρουργικής τομής και προβάλλουν μέσα από αυτό. Μάλιστα σε επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα, το ποσοστό μελλοντικής εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης αγγίζει το 13%. Επιπλέον, για την μετεγχειρητική κήλη, μπορεί να ευθύνεται και η τάση που δημιουργείται όταν είναι πολύ σφιχτά τα ράμματα μίας επέμβασης, δυσκολεύοντας την ομαλή επούλωση του χειρουργικού τραύματος.

Μετεγχειρητική Κήλη – Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της μετεγχειρητικής κήλης είναι μόνο χειρουργική και πραγματοποιείται με τις ίδιες μεθόδους αντιμετώπισης όπως και οι υπόλοιπες κοιλιοκήλες. Ωστόσο, στην επέμβαση μετεγχειρητικής κήλης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερα έμπειρος χειρουργός καθώς η συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί δυνητικά να παρουσιάσει τις εξής ιδιαιτερότητες:

  • Ενδοκοιλιακές συμφύσεις
    Δημιουργούνται από μικροτραυματισμούς ενδοκοιλιακών οργάνων κατά την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση και ουσιαστικά κολλάνε το λεπτό έντερο και άλλα ενδοκοιλιακά όργανα μεταξύ τους ή και με το πρόσθιο και πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα. Εκεί απαιτείται ένας έμπειρος χειρουργός ο οποίος θα πρέπει να διαχωρίσει με μεγάλη προσοχή τις συμφύσεις πριν ξεκινήσει την αποκατάσταση της κοιλιοκήλης.
  • Μεγάλες μετεγχειρητικές κήλες
    Εμφανίζονται κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε πολλαπλές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα και ως αποτέλεσμα δημιουργείται ένα τεράστιο εσωτερικό χάσμα που μπορεί να φτάνει από το στέρνο μέχρι και την ηβική περιοχή.

Στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού, εξειδικευμένου στην προχωρημένη λαπαροσκοπική χειρουργική, μια μετεγχειρητική κήλη μπορεί να αποκατασταθεί λαπαροσκοπικά. Θα γίνει προσεκτική λύση των συμφύσεων, Παρασκευή του κηλικού στομίου και τοποθέτηση ενδοπεριτοναϊκού πλέγματος, το οποίο θα καλύψει εσωτερικά το χάσμα, λαπαροσκοπικά, χωρίς τομές.

Επί περιπτώσεων πολυχειρουργημένης κοιλιάς, ή όπου αντενδείκνυται η λαπαροσκόπηση, η αποκατάσταση γίνεται ανοικτά με ειδικά πλέγματα.

Μετεγχειρητική πορεία

Μετά την επέμβαση ο ασθενής θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο 2-3 ημέρες, ανάλογα με την μέθοδο αποκατάστασης της κήλης στην οποία υποβλήθηκε, ωστόσο στους 6 μήνες επιτυγχάνεται πλήρης ανάρρωση, ενώ με την τοποθέτηση πλέγματος οι πιθανότητες εμφάνισης επιπλοκών εκμηδενίζονται.